REGULAMIN POBYTU w „Willi na Stoku”
 1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową poprzez formularz rezerwacji znajdujący się na stronie obiektu www.willanastoku.pl.
 2. Rezerwacje należy potwierdzić poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% w określonym przez obiekt terminie. W przypadku braku wpłaty rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
 3. Bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem.
 4. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 30dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz obiektu. Istnieje możliwość zwrotu lub przełożenia wpłaconej zaliczki na poczet innego pobytu pod warunkiem, że obiekt wynajmie pokój z którego gość zrezygnował (na takich samych warunkach).
 5. Pokój wynajmowany jest na doby pobytowe. Doba pobytowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 6. Recepcja czynna jest w godzinach: 8 – 20. Poza godzinami pracy recepcji nie ma możliwości zameldowania /wymeldowania.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego.
 8. Pozostała kwota do uregulowania zostanie pobrana (gotówka) w dniu Państwa przyjazdu.W przypadku braku wpłaty zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia dalszych usług oraz prawo usunięcia Gościa o dowolnej porze.
 9. Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gości nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych osób. Za naruszenie tej zasady zastrzegamy sobie prawo odmówienia świadczenia dalszych usług osobie która ją naruszyła oraz prawo usunięcia Gościa o dowolnej porze.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz chodzenia w butach narciarskich.
 12. Rzeczy pozostawione w pokoju będą przechowywane do 7 dni od dnia wymeldowania.
 13. Willa nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt.
 14. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane.
 15. Willa posiada bezpłatny parking, dostosowany dla samochodów osobowych, niestrzeżony, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.
 16. Gość Willi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Gości, pracowników Willi albo innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości.
 18. Gość zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał.
 19. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych przez gościa w pokoju oraz na terenie Willi.
 21. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 22. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 23. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883
  z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 24. Zabrania się wynoszenia posiłków z sali konsumpcyjnej.